16. Jûnijs, 2024. Justīne, Juta
Pāru kaujas
rezultâti