Baltija
22. Maijs, 2022. Emīlija, Mīle un visu neparasto vārdu diena
Illy Cofee Latvijas golfa ģimeņu kauss rezultâti


      
Otepes jubilejas piedāvājums

Par ðo ziòu nav saòemts neviens komentârs!
  Komentârus var pievienot tikai reìistrçtie lietotâji    reìistrçties

Vârds parole
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē