Latvija
16. Augusts, 2022. Astra, Astrīda, Aistars
Latvijas amatieru Open, 3.diena rezultâti


      
Naudas balvas arī amatieriem

Par ðo ziòu nav saòemts neviens komentârs!
  Komentârus var pievienot tikai reìistrçtie lietotâji    reìistrçties

Vârds parole
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē